Actie Potentiaal Simulatie
Pijnbestrijding met microstroom

e zintuigen in ons lichaam vangen de hele dag prikkels op. We kunnen donker en licht onderscheiden, horen,
temperatuurschommelingen opvangen, pijn ervaren, zout proeven, of iets lekkers ruiken. Deze impulsen worden opgevangen door de zenuwcellen en naar de hersenen gestuurd. De hersenen vangen dit signaal op, verwerken het en geven de te nemen reactie door aan bijvoorbeeld de organen of spieren. de dag vinden er talloze van deze reacties plaats in ons lichaam. Deze reacties kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het remmen van een ontsteking, pijnstilling of aanmaak van hormonen. Deze processen verlopen niet helemaal vanzelf. Het lichaam moet aangeven dat er behoefte is aan een bepaalde reactie. Daarnaast is er een signaal nodig om deze reacties op gang te brengen; een soort commando signaal dus eigenlijk. Dit commando signaal noemen we het actie potentiaal. Als het lichaam niet goed kan aangeven waar het behoefte aan heeft, of het commando signaal (het actie potentiaal) komt niet opgang, kan dit leiden tot problemen in het lichaam. Meestal geeft het lichaam nog wel aan waar het behoefte aan heeft, maar komt de actiepotentiaal (het commando signaal) niet op gang. Anders gezegd: het lichaam reageert niet meer op waar er op dat moment behoefte aan is. Het informatie stroompje tussen de zenuwcellen en de hersenen werkt niet goed meer. Hierdoor pikken de hersenen niet op dat er pijnsignalen zijn, er slecht geslapen wordt, hormoon schommelingen zijn, iemand niet lekker in zijn vel zit enzovoort. Door middel van de APS wordt dit microstroompje weer hersteld. De hersenen reageren weer het commando signaal en zetten de gewenste reacties weer in gang