APS Therapie

e term APS staat voor Actie Potentiaal Simulatie. Het apparaat bootst letterlijk het informatie stroompje na.
De APS zorgt er voor dat het commando signaal de hersenen bereiken en er een reactie kan plaatsvinden. Dit gebeurt door middel van plakelektroden op de huid. Deze worden op verschillende plaatsen op het lichaam geplakt, afhankelijk van de te behandelen klacht. Tussen de elektroden vindt een microgelijkstroom plaats. De verstoorde zenuwcellen krijgen weer een prikkel, waardoor ze actief worden. De processen die in de cellen plaatsvinden worden versterkt. Hierdoor komen er lichaamseigen stoffen vrij die genezend en pijnstillend werken. De doorbloeding van het weefsel wordt verbeterd, waardoor voedingsstoffen aangevoerd kunnen worden en de afvalstoffen verbeterd afgevoerd kunnen worden. Door de verstoorde zenuwcellen weer actief te maken pak je het probleem structureel aan. Dit maakt dat APS geen (tijdelijke) pijnonderdrukker is, maar het probleem daadwerkelijk aanpakt en zorgt dat de pijn niet meer terug komt. Zenuwcellen moeten met elkaar kunnen communiceren. Ze doen dit door middel van boodschapstofjes, de zogenaamde neurotransmitters. Een zenuwcel ontvangt een boodschap en gaat zijn werk doen. Als een zenuwcel verstoord i s kan hij ook niet goed meer communiceren. APS verbetert de aanmaak van de neurotransmitters, reden waarom de APS ook gunstig werkt bij diverse psychische problemen. De therapie is volkomen veilig en pijnloos. Zoals hier boven beschreven heeft APS een positieve invloed op talloze processen in het lichaam.

Een aantal belangrijke processen zijn: