De Prognos

e Prognos is een hightech computergestuurd meetsysteem, dat oorspronkelijk is ontwikkeld voor de ruimtevaart.
De gezondheid van de kosmonauten wordt met de Prognos nauwgezet in de gaten gehouden. Met de Prognos kan de oorzaak van klachten worden vastgesteld en opgeheven worden. Er is dus geen sprake van symptoom bestrijding. De oorzaak van de klachten wordt daadwerkelijk aangepakt. De Prognos is een combinatie van oosterse acupunctuur en westerse reguliere geneeskunde en is gebaseerd op wetenschappelijke feiten en praktijkervaring. Met de Prognos ben ik in staat om vast te stellen welke verstoringen er zijn ontstaan. bekend is wat de oorzaak is van de klachten kunnen we het probleem bij de bron aanpakken. Hierdoor zullen klachten blijvend verdwijnen. De Prognos is een volkomen veilige manier om klachten blijvend te verhelpen en kan zelfs bij baby’s worden toegepast. Bijna alle klachten kunnen met de Prognos behandeld worden.