Fibromyalgie. Wist u dit al? (1)

pain-277062_960_720

Ongeveer 90.000 Nederlanders lijdt aan fibromyalgie. Dat betekent grofweg 1 op de 178 inwoners! Fibromyalgie wordt gekarakteriseerd door chronische pijn, vooral spierpijn, vermoeidheid, slaap stoornissen, hersenmist of cognitieve stoornissen, depressies en pijnlijke triggerpoints over het gehele lichaam.

De conventionele geneeswijze heeft nog geen oorzaak voor fibromyalgie gevonden en kan eigenlijk alleen maar helpen door de pijn te bestrijden met pijnmedicatie eventueel aangevuld met antidepressiva.
Maar als er zoveel mensen lijden aan fibromyalgie moet er toch wel iets aan de hand zijn. Onderzoek en behandeling door alternatieve artsen hebben een aantal onbekende oorzaken aan het licht gebracht.

Gluten intolerantie

Gluten worden in verband gebracht met zo’n 55 ziektes. Gluten zijn eigenlijke verraderlijke stofjes genoemd. Je zou verwachten dat deze eiwitten klachten geven van de darmen; maar in plaats daarvan staan neurologische problemen als pijn, cognitieve stoornissen, slaapproblemen, depressie, vermoeidheid en gedragsproblemen.

Candida

Dit schimmeltje leeft in kleine hoeveelheden in onze darmen. Maar als de Candida zich veelvuldig gaat delen komt hij ook in het bloed voor en “gooit” daar zijn giftige stofwisselingsproducten in het lichaam. Dit veroorzaakt onplezierige symptomen als brain fog (hersenmist), vermoeidheid, spijsverteringsstoornissen en pijn. Onderzoeken tonen aan dat veel fibromyalgie patiënten last hebben van Candida.

Schildklier

Een niet optimaal werkende schildklier kan veel klachten veroorzaken, die ook lijken te passen bij klachten van fibromyalgie. Door stress kan de schildklier langzamer gaan werken. Veel fibromyalgie patiënten ervaren stress, mede doordat ze zich vaak onbegrepen voelen. Een langzaam werkende schildklier geeft klachten als depressies, vermoeidheid, hersenmist en slaapstoornissen.

Voedingsstoffen

Magnesium, vitamine D en vitamine B12 tekorten worden veel gezien bij fibro patiënten. Het slikken van een juist gedoseerd supplement is zeker aan te raden en levert vaak al een verbetering van het klachten patroon op.

Small Intestine Bacterial Overgrowth (SIBO) en lekkende darm

Wij hebben in ons lichaam zo’n 1,5 kilo aan bacteriën. Die hebben we nodig om gezond te blijven. De meeste bacteriën zitten in de darmen en zorgen daar voor een optimale vertering. Als deze bacteriën uit balans raken, door antibiotica gebruik of suikerrijke voeding, kunnen we voeding minder verteren en absorberen. Vooral vitamine B12 is hiervan de dupe. Te weinig goede bacteriën en te veel “slechte”bacteriën kan enerzijds lijden tot een lekkende darm en anderzijds tot SIBO (een overgroei van bacteriën). Dit kan weer klachten geven als misselijkheid, braken, depressies, angsten en maagdarm problemen. Deze klachten passen ook weer bij fibromyalgie.

Complex geheel

Zoals uit bovenstaand verhaal blijkt is er niet één enkele oorzaak voor fibromyalgie aan te wijzen. Veel klachten zijn met elkaar verbonden. Het slikken van pijnstillers of antidepressiva verlicht misschien de klachten wel, maar lost niets op. Het lichaam blijft toch signalen geven dat er iets niet lekker verloopt. Aanpassen van het voedingspatroon is eigenlijk de basis.

Hierboven beschreven is een selectie van mogelijke oorzaken. Wilt u weten wat ik voor u kan betekenen maak dan een afspraak.

Depressief? Denk aan foliumzuur en vitamine B12!

grief-927083_640

Wereldwijd zijn veel mensen depressief, terwijl er ook veel mensen zijn die een tekort aan foliumzuur en vitamine B12 hebben. Zou er wellicht een verband bestaan?

Het antwoord hierop is: jazeker! Van alle mensen met een ernstige depressie heeft 30% een tekort aan vitamine B12. Omgekeerd gaat het ook op. Mensen met een vitamine B12 tekort hebben vaak last van ernstige depressies.

De British Journal of Psychiatry publiceerde een onderzoek, waarbij onderzocht werd of vitamine B6, vitamine B12 en foliumzuur de werking van antidepressiva zou kunnen vergroten. Van antidepressiva is bekend dat de werking nog wat onder de maat is.

Het gerandomiseerde onderzoek werd gehouden onder 153 mensen boven de 50. Allen lijden aan een klinische depressie en slikken hiervoor het geneesmiddel Citalopram. De helft van hen (77 mensen) slikten naast het antidepressivum ook nog vitamine B6, vitamine B12 en foliumzuur. De overige 76 kregen hiervoor een placebo.

Na 12 weken vond er een evaluatie plaats. Er bleek geen enkel verschil te zijn tussen de beide groepen. Het onderzoek werd voortgezet; na langere tijd bleek er een significant verschil tussen de groepen te zijn. De vitamine B slikkers hadden veel minder depressieve gevoelens.

Recent heeft er een meta-analyse plaatsgevonden waarbij de resultaten van alle gerandomiseerde onderzoeken met elkaar werden vergeleken. Hieruit blijkt dat vitamine B12 en foliumzuur niet op korte termijn helpen, maar op de lange duur het ziektebeloop gunstig beïnvloeden.

Vitamine B12 en foliumzuur zijn via een ingewikkeld proces belangrijk voor de aanmaak van neurotransmitters. Neurotransmitters zijn de boodschappenstofjes die zorgen voor de prikkeloverdracht. Bij angst en onrust verbruikt het lichaam veel neurotransmitters.

Conclusie

Het gebruik van vitamine B12 en foliumzuur zal op langere tijd een depressie op een positieve manier beïnvloeden.

Bronnen
1.Almeida OP, Ford AH, Flicker L., Systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trials of folate and vitamin B12 for depression, Int Psychogeriatr. 2015 May;27(5):727-37.
2.Almeida OP, Ford AH, Hirani V, Singh V, vanBockxmeer FM, McCaul K, Flicker L., B vitamins to enhance treatment response to antidepressants in middle-aged and older adults: results from the B-VITAGE randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Br J Psychiatry. 2014 Dec;205(6):450-7.
3.http://www.naturafoundation.nl/monografie/vitamine_b12.html

Vermoeidheid en brainfog (hersenmist). Kan het een B12 tekort zijn?

man-772718__180

Slepend de dag doorkomen? De hele dag een vermoeid gevoel? Concentratie problemen? Slecht slapen? Diarree of verstopping?Brainfog of hersenmist? Dit kunnen allemaal symptomen zijn van een vitamine B12 tekort.

Het lichaam heeft vitamine B12 nodig om goed te kunnen functioneren. Het lichaam kan vitamine B12 niet zelf maken: het moet dus echt uit de voeding opgenomen worden of door middel van een supplement.

Onderzoeken hebben aangetoond dat ongeveer 15% van de mensen een tekort aan vitamine B12 heeft. Als we kijken naar de chronisch zieken ligt het percentage nog veel hoger. Vooral mensen die lijden aan fibromyalgie of ME/CVS hebben vaak flinke tekorten aan dit vitamine.

 

Symptomen van een B12 tekort

 

De symptomen die passen bij een vitamine B12 tekort lijken heel erg op de klachten die ook kunnen passen bij fibromyalgie en ME/CVS. Hoewel een vitamine B12 deficiëntie niet de oorzaak is van deze ziekten, blijken wel veel patiënten baat te hebben bij het slikken van een vitamine B12 supplement.

Klachten die kunnen passen een vitamine B12 deficiëntie zijn:

Vermoeidheid, zwakte
Concentratieproblemen
Depressies
Verwarring
Slapeloosheid
kortademigheid
Duizelingen
Gezichtsproblemen
Diarree of obstipatie
Verlies van eetlustGeheugen problemen
Gladde, pijnlijke tong
Pijnlijke mondholte en bloedend tandvlees
Gevoelloze of tintelende handen en voeten
Gehoorverlies en oor suizen

 

Wat is de relatie van een vitamine B12 tekort en fibromyalgie/CVS?

 

Omdat de symptomen van een vitamine B12 tekort vaak overeenkomen met de symptomen van fibromyalgie en ME/CVS wilden onderzoekers weten wat nu precies de relatie tussen deze twee is.

Een kleine studie, verricht in 1997 onder 12 patiënten met fibromyalgie of ME/CVS toonde aan dat in het hersenvocht nauwelijks of geen vitamine B12 voorkwam, terwijl de bloedspiegels normale waarden hadden. Wel vonden ze een verhoogd homocysteïnegehalte in het bloed. Homocysteine is een aminozuur. In het lichaam wordt het aminozuur methionine omgezet naar een ander aminozuur, te weten cysteïne. Homocysteïne is dus eigenlijk een tussenproduct in deze reactie. Voor de omzetting methionine → cysteïne heeft het lichaam onder andere vitamine B12 nodig. Als hier een tekort aan is, kan de omzetting niet volledig verlopen en hoopt het homocysteïne gehalte op. Een hoog homocysteïne gehalte kan leiden tot een verhoogde gevoeligheid voor pijn, maar is ook een risicofactor voor hart- en vaatziekten.

 

Bronnen van vitamine B12

 

Vitamine B12, oftewel cobalamine, zit alleen in dierlijke producten, zoals melk, melkproducten, vlees, vleeswaren, vis en eieren. De grootste bron van vitamine B12 is lever.

 

Krijgt u voldoende vitamine B12 naar binnen?

 

Kunt u wel voldoende vitamine B12 uit de voeding opnemen is een veel betere vraag. Een vitamine B12 tekort heeft vaak niet eens te maken met voeding (vegatrische en veganistische uitgezonderd) maar veel met het feit dat er onvoldoende intrinsic factor aangemaakt wordt. Intrinsic factor is een stofje dat aangemaakt wordt in de maag en ervoor zorg draagt dat vitamine B12 uit de voeding opgenomen wordt. Zonder intrinsic factor kan B12 niet opgenomen worden.

 

Door welke oorzaken kan intrinsic factor onvoldoende aangemaakt worden?
• Darmziekten als coeliakie, ziekte van Crohn, prikkelbare darm, een tekort aan goede bacteriën in de dunne darm of een parasieten belasting
• Maagoperatie
• Gebruik van maagzuurremmers blokkeren de afgifte van maagzuur, maar remmen ook de aanmaak van intrinsic factor
• Diabetes medicijnen als Metformine hebben als bijwerking dat vitamine B12 minder goed kan worden opgenomen is de darmen.
• Veroudering. Hoe ouder worden, hoe groter de kans dat we een vitamine B12 deficientie ontwikkelen. Het is bekend dat bij mensen boven de 50 jaar de aanmaak van intrinsic factor minder efficiënt gebeurd, waardoor tekorten optreden.
• Perniceuze anemie. Bij deze bloedziekten verschrompelt het maagslijmvlies, waardoor intrinsic factor nauwelijks aangemaakt kan worden.

Diagnostisering vitamine B12 deficientie
Het stellen van de diagnose vitamine B12 tekort is erg lastig. Het meest gangbare diagnose middel is het bepalen van de bloedspiegels. Echter als er een normale waarde van b12 in het bloed zit, wil het nog niet zeggen dat er voldoende in de lichaamcellen voorkomt. Er zijn artsen die het methyl-malonzuur gehalte in de urine bepalen. Mehtyl-malonzuur is een organisch zuur. Is dit in de urine verhoogd dan is er een duidelijke aanwijzing dat er een vitamine B21 tekort is op cellulair niveau.

 

Vitamine B12 is een zeer veilig vitamine welke je eigenlijk niet kunt overdosering. Om deze redenen besluiten artsen vaak om vitamine B12 te gaan suppleren, in plaats van eerst bloedonderzoek te doen. Overigens is het slikken van een vitamine B12 supplement even effectief (of effectiever) dan vitamine B12 injecties.

Vitamine B12 deficiëntie.

steak-1081819_960_720

Wat hebben  de volgende ziekten met elkaar gemeen?

 • Alzheimer, dementie en geheugenverlies
 • MS en andere neurologische ziekten
 • Depressies, angsten, bipolaire stoornissen, psychoses
 • Hart en vaatziekten
 • Leerstoornissen bij kinderen
 • Autisme spectrum stoornissen
 • Autoimmuunziekten
 • Kanker
 • Onvruchtbaarheid bij mannen en vrouwen?

 

Antwoord:  zij kunnen allen een uiting zijn van een tekort aan vitamine B12

 

B12 tekort: een onzichtbare epidemie

 

Een B12 deficiëntie wordt in alle medische boeken beschreven. Oorzaken en gevolgen worden goed beschreven is wetenschappelijke literatuur.

 

Een tekort aan dit vitamine komt veel vaker voor dan men denkt. Uit de Tufts University Framingham Offspring Study blijkt dat 40% van de mensen in de leeftijd van 26 tot 83 jaar op een lage normaalwaarde zit (dus op de onderste grens). Met deze waarden kun je al klachten ondervinden.9% van de onderzochte personen had een ronduit tekort aan B12 en 16% had een ernstig tekort! Het meest verrast waren de onderzoekers over het feit dat de tekorten zowel bij de jongere proefpersonen voorkwamen als bij de oudere.

 

Het is maar de vraag of klachten, als geheugen verlies, cognitieve achtergang en een verminderde mobiliteit te maken hebben met het voortschrijden van de leeftijd, of (in ieder geval een gedeelte) met een tekort aan vitamine B12.

 

 

Waarom wordt een B12 deficiëntie zo vaak gemist?

 

De reden hiervan is tweeledig. Het prikken op B12 is geen standaardtest en de normaalwaarden van het B12 gehalte in het bloed is te laag. Met andere woorden: als het binnen de reguliere norm valt, is B12 eigenlijk deficiënt. Veel mensen lopen rond met een tekort, terwijl ze wel binnen de normaalwaarde vallen.

 

Wat is eigenlijk vitamine B12 en waarom hebben we het nodig?

 

Vitamine B12 en foliumzuur zijn beiden belangrijk voor de synthese van DNA en rode bloedcellen.  Het vitamine is ook betrokken bij de productie van de myelineschede van de zenuwcellen. De myelineschede beschermt de uitlopers van de zenuwcellen en is belangrijk voor de zenuwgeleiding.

.

Bij een tekort aan vitamine B12 denken de meeste aan bloedarmoede.  Voordat men echter daadwerkelijk de bloedarmoede krijgt zijn er al een flink aantal symptomen aan vooraf gegaan. Denk hierbij aan vermoeidheid, lethargie, gevoel van zwakte, geheugenzwakte en neurologische of psychiatrische problemen.

 

Bij welke klachten moet ik denken aan een vitamine B12 deficiëntie:

 

 • Chronische vermoeidheid
 • Tintelingen van handen en voeten
 • Haaruitval
 • Wazig zien
 • Krachtverlies
 • Spiertrillingen
 • Concentratie zwakte
 • Branderige tong
 • Migraine
 • Krampen
 • Zenuwpijn
 • Duizeligheid
 • Angsten
 • Depressie
 • Hallucineren
 • Slecht slapen

 

Voor een volledige lijst van symptomen verwijs ik naar deze site: http://home.kpn.nl/hindrikdejong

 

Waarom komt een vitamine B12 deficiëntie zo veel voor?

 

De opname van vitamine B12 is nogal complex. Het gaat in meerdere stappen en in ieder stapje kan een foutje zitten.   De meest voorkomende oorzaak van een slechte opname van vitamine B12 is:

 • dysbiose van de darm
 • ontsteking  van de darm of een lekkende darm
 • maagslijmvlies ontsteking of te weinig maagzuur
 • pernicieuze anemie
 • sommige medicijnen remmen de opname van vitamine B12
 • alcohol
 • blootstelling aan lachgas (tijdens een operatie)

 

Bovenstaande verklaart waarom sommige mensen voldoende vitamine B12 via hun voeding naar binnen krijgen, maar toch een deficiëntie hebben.

 

Over het algemeen lopen de onderstaande groepen mensen het grootste risico op een B12 tekort:

 • vegetariërs en veganisten
 • mensen boven de 60 jaar
 • mensen die maagzuurremmers slikken
 • mensen die diabetes hebben en daarvoor Metformine slikken
 • Mensen die lijden aan de ziekte van Crohn, colitis, coeliakie of prikkelbare darm

 

Behandeling van een vitamine B12 deficiëntie

 

De behandeling van een B12 tekort is afhankelijk van de onderliggende oorzaak. Als iemand aan darmontstekingen lijdt of een ernstige pernicieuze anemie heeft zijn  vitamine B12 injecties een prima alternatief om het B12 gehalte in het bloed snel op pijl te krijgen. Hoewel recente studies aangetoond hebben dat het oraal innemen van een hoge dosering vitamine B12 even effectief is als injecties, kunnen (tijdelijke) injecties wel een overweging zijn. Overigens moet je wel deze onderliggende problemen behandelen, anders blijft het misschien dweilen met de kraan open.

 

Vitamine B12 tabletten komen in verschillende vormen voor.

 

Methylcobalmine en adenosylcobalamine  zijn actieve vormen van vitamine B12.  Dit betekent dat zij direct voor het lichaam beschikbaar zijn en niet omgezet hoeven te worden.  Voor mensen die moeite hebben met het omzetten van inactief vitamine B12 naar actief vitamine B12 is deze vorm een oplossing. Het bestaat ook onder de naam dibencozide.  Een nadeel is dat het wat duurder in gebruik is dan de andere vormen.

 

Cyanocobalamine en hydroxycobalamine zijn vormen van vitamine B12 die in het lichaam nog omgezet moeten worden.  Een voordeel van deze vorm is dat het goedkoper is.

 

Waarom moet ik op de vitamine B12 zuigen?

Vitamine B12 kan op 2 plaatsen in het lichaam opgenomen worden: in het maagdarmkanaal en onder de tong. Als iemand een tekort aan vitamine B12 heeft is er vaak een opname stoornis in het maagdarmkanaal, van welke ooraak dan ook. Het doorslikken van een vitamine B12 tablet (of een mulitvitamine nemen met vitamine B12)  zal dan wellicht geen effect hebben. Onder de tong zitten receptoren die vitamine B12 kunnen opnemen.  Door het innemen van een hooggedoseerde vitamine B12 zal er precies genoeg door het lichaam opgenomen worden. De rest plas je gewoon uit. Vitamine B12 is een heel veilig vitamine.

 

Conclusie:

 

Een vitamine B12 deficiëntie komt veel vaker voor dan men diagnosticeert. De klachten die hieruit ontstaan zijn zeer talrijk. Behandeling van een vitamine B12 tekort zal moeten bestaan uit het aanpakken van de onderliggende problematiek en het slikken van een vitamine B12 preparaat.

[maxbutton id="2"]