Vermoeidheid en brainfog (hersenmist). Kan het een B12 tekort zijn?

man-772718__180

Slepend de dag doorkomen? De hele dag een vermoeid gevoel? Concentratie problemen? Slecht slapen? Diarree of verstopping?Brainfog of hersenmist? Dit kunnen allemaal symptomen zijn van een vitamine B12 tekort.

Het lichaam heeft vitamine B12 nodig om goed te kunnen functioneren. Het lichaam kan vitamine B12 niet zelf maken: het moet dus echt uit de voeding opgenomen worden of door middel van een supplement.

Onderzoeken hebben aangetoond dat ongeveer 15% van de mensen een tekort aan vitamine B12 heeft. Als we kijken naar de chronisch zieken ligt het percentage nog veel hoger. Vooral mensen die lijden aan fibromyalgie of ME/CVS hebben vaak flinke tekorten aan dit vitamine.

 

Symptomen van een B12 tekort

 

De symptomen die passen bij een vitamine B12 tekort lijken heel erg op de klachten die ook kunnen passen bij fibromyalgie en ME/CVS. Hoewel een vitamine B12 deficiëntie niet de oorzaak is van deze ziekten, blijken wel veel patiënten baat te hebben bij het slikken van een vitamine B12 supplement.

Klachten die kunnen passen een vitamine B12 deficiëntie zijn:

Vermoeidheid, zwakte
Concentratieproblemen
Depressies
Verwarring
Slapeloosheid
kortademigheid
Duizelingen
Gezichtsproblemen
Diarree of obstipatie
Verlies van eetlustGeheugen problemen
Gladde, pijnlijke tong
Pijnlijke mondholte en bloedend tandvlees
Gevoelloze of tintelende handen en voeten
Gehoorverlies en oor suizen

 

Wat is de relatie van een vitamine B12 tekort en fibromyalgie/CVS?

 

Omdat de symptomen van een vitamine B12 tekort vaak overeenkomen met de symptomen van fibromyalgie en ME/CVS wilden onderzoekers weten wat nu precies de relatie tussen deze twee is.

Een kleine studie, verricht in 1997 onder 12 patiënten met fibromyalgie of ME/CVS toonde aan dat in het hersenvocht nauwelijks of geen vitamine B12 voorkwam, terwijl de bloedspiegels normale waarden hadden. Wel vonden ze een verhoogd homocysteïnegehalte in het bloed. Homocysteine is een aminozuur. In het lichaam wordt het aminozuur methionine omgezet naar een ander aminozuur, te weten cysteïne. Homocysteïne is dus eigenlijk een tussenproduct in deze reactie. Voor de omzetting methionine → cysteïne heeft het lichaam onder andere vitamine B12 nodig. Als hier een tekort aan is, kan de omzetting niet volledig verlopen en hoopt het homocysteïne gehalte op. Een hoog homocysteïne gehalte kan leiden tot een verhoogde gevoeligheid voor pijn, maar is ook een risicofactor voor hart- en vaatziekten.

 

Bronnen van vitamine B12

 

Vitamine B12, oftewel cobalamine, zit alleen in dierlijke producten, zoals melk, melkproducten, vlees, vleeswaren, vis en eieren. De grootste bron van vitamine B12 is lever.

 

Krijgt u voldoende vitamine B12 naar binnen?

 

Kunt u wel voldoende vitamine B12 uit de voeding opnemen is een veel betere vraag. Een vitamine B12 tekort heeft vaak niet eens te maken met voeding (vegatrische en veganistische uitgezonderd) maar veel met het feit dat er onvoldoende intrinsic factor aangemaakt wordt. Intrinsic factor is een stofje dat aangemaakt wordt in de maag en ervoor zorg draagt dat vitamine B12 uit de voeding opgenomen wordt. Zonder intrinsic factor kan B12 niet opgenomen worden.

 

Door welke oorzaken kan intrinsic factor onvoldoende aangemaakt worden?
• Darmziekten als coeliakie, ziekte van Crohn, prikkelbare darm, een tekort aan goede bacteriën in de dunne darm of een parasieten belasting
• Maagoperatie
• Gebruik van maagzuurremmers blokkeren de afgifte van maagzuur, maar remmen ook de aanmaak van intrinsic factor
• Diabetes medicijnen als Metformine hebben als bijwerking dat vitamine B12 minder goed kan worden opgenomen is de darmen.
• Veroudering. Hoe ouder worden, hoe groter de kans dat we een vitamine B12 deficientie ontwikkelen. Het is bekend dat bij mensen boven de 50 jaar de aanmaak van intrinsic factor minder efficiënt gebeurd, waardoor tekorten optreden.
• Perniceuze anemie. Bij deze bloedziekten verschrompelt het maagslijmvlies, waardoor intrinsic factor nauwelijks aangemaakt kan worden.

Diagnostisering vitamine B12 deficientie
Het stellen van de diagnose vitamine B12 tekort is erg lastig. Het meest gangbare diagnose middel is het bepalen van de bloedspiegels. Echter als er een normale waarde van b12 in het bloed zit, wil het nog niet zeggen dat er voldoende in de lichaamcellen voorkomt. Er zijn artsen die het methyl-malonzuur gehalte in de urine bepalen. Mehtyl-malonzuur is een organisch zuur. Is dit in de urine verhoogd dan is er een duidelijke aanwijzing dat er een vitamine B21 tekort is op cellulair niveau.

 

Vitamine B12 is een zeer veilig vitamine welke je eigenlijk niet kunt overdosering. Om deze redenen besluiten artsen vaak om vitamine B12 te gaan suppleren, in plaats van eerst bloedonderzoek te doen. Overigens is het slikken van een vitamine B12 supplement even effectief (of effectiever) dan vitamine B12 injecties.