Hoge bloeddruk

blood-pressure-monitor-1749577__340Wereldwijd lijden ruim 100 miljoen mensen aan een te hoge bloeddruk. Van alle hart- en vaatziekten is dit de meest voorkomende klacht. Het is een wijdverspreide epidemie.  De werkelijke oorzaak van een hoge bloeddruk  wordt nog helemaal niet begrepen.

 

Medicijnen

De reguliere geneeskunde geeft toe dat bij 90% van de patiënten met een hoge bloeddruk de oorzaak niet bekend is. Met medicijnen worden de symptomen bestreden. Beta-blockers, diuretica (plaspillen) en andere hoge bloeddruk medicijnen worden voorgeschreven zonder de onderliggende oorzaak (het onwillekeurig samentrekken van een bloedvat) te behandelen.

 

Cellulaire geneeskunde

Cellulaire geneeskunde is een geneeskunde die zich gespecialiseerd heeft wat er zich allemaal in onze cellen afspeelt. Hierdoor krijgen we meer inzicht  in het ontstaan, de preventie en een adequate behandeling van een te hoge bloeddruk.  De belangrijkste oorzaak van hypertensie is een chronische tekort aan essentiële voedingsstoffen in de miljoenen cellen van onze slagader vaatwanden.  Door deze tekorten aan voedingsstoffen zullen de wanden aanspannen en verdikken. De bloedvaten worden als het ware star en de kunnen hun functie minder goed uitoefenen, waardoor er een verhoogde bloeddruk ontstaat.

 

Bij mensen met een normale bloeddruk maken de wanden van onze slagaders stofjes aan die zorgen voor ontspanning, de zogenaamde ontspanningsfactoren. Deze factoren zorgen ervoor dat de vaatwand zich gaat ontspannen; hierdoor wordt de diameter groter en daalt de bloeddruk. Als we een chronisch tekort aan voedingsstoffen hebben  kunnen onze vaatwanden de ontspanningsfactoren niet (of niet voldoende) aanmaken, waardoor de vaten zich minder kunnen ontspannen en er een verhoogde bloeddruk kan ontstaan.

 

Wetenschappelijke studies

Wetenschappelijke en klinische studies hebben aangetoond dat vitamine C, magnesium, co-enzyme Q-10 en arginine belangrijke stofjes zijn om de bloeddruk binnen de normaalwaarden te behouden.  De werking van deze stoffen is tweeledig. Enerzijds bieden zij de vaatwanden bescherming. Hierdoor kunnen de vaatwanden minder snel beschadigen en zullen er minder plaques (“aderverkalking”) ontstaan. Anderzijds zorgen deze voedingsstoffen  dus voor een normale vaatspanning.

 

 

Wat is nu de precieze werking van deze stoffen?

Arginine is een semi-essentieel aminozuur. Semi-essentieel wil zeggen dat ons lichaam het onder bepaalde omstandigheden niet zelf kan maken. Een gezond lichaam kan het wel zelf maken, mits de aanvoer van voldoende bouwstoffen voorradig is. Arginine zorgt er voor dat de vaatwanden zich kunnen ontspannen en verhoogt bovendien de elasticiteit van de vaatwanden. Hierdoor kan de bloeddruk zich normaliseren.

 

Vitamine C zorgt voor een toename in de productie van prostacycline. Prostacycline zijn kleine molecuultjes in ons lichaam die niet alleen zorgen voor ontspanning van de slagaders, maar bovendien ook zorgen dat het bloed zelf heel vloeibaar blijft.

 

Magnesium is een mineraal dat uitermate belangrijk is voor de mineralen balans in onze bloedvaten. Een optimale mineralen balans is een voorwaarde voor de ontspanning van de slagaderwanden.

 

Conclusie:

Een hoge bloeddruk kan vanuit de cellulaire geneeskunde heel goed verklaard worden door een tekort aan voedingsstoffen.  Een samenspel van verschillende stofjes zorgen voor een optimale vaatspanning, bescherming van de bloedvaten en dragen zorg voor de juiste viscositeit (vloeibaarheid) van het bloed.

Waarschijnlijk geheel ten overvloede wil ik er wel op wijzen dat het slikken van medicijnen tegen een hoge bloeddruk niet zomaar gestopt kan worden en vervangen kunnen worden door voedingssupplementen. Doe dit altijd in overleg met een deskundige op dit gebied.

 

Bron: Waarom dieren geen hartinfarct krijgen, maar mensen wel; dr. Mathias Rath

 

Geef hier je reactie

*