Evitalien

Verandering van lifestyle en bloeddruk

Kun je door het veranderen van je lifestyle de bloeddruk gunstig beïnvloeden? Dit is de vraag die wetenschappers zich zelf stelden.  Een hoge bloeddruk met medicatie behandelen kan natuurlijk altijd, maar het is toch veel beter als je dit zou kunnen aanpakken door veranderingen in de lifestyle? 

De WHO maakte bekend dat wereldwijd 1,28 biljoen mensen een te hoge bloeddruk hebben.  Als deze enorme groep mensen zou kunnen verbeteren door meer te gaan bewegen, gezonder te gaan eten en  leren de stress te beheersen zou dit voor het lichaam heel prettig zijn,  en omdat er geen farmacie aan te pas komt zou het de ziektekosten enorm drukken.

Wat is eigenlijk een bloeddruk?

In ons lichaam zit ongeveer 5 liter bloed. Het hart pompt het rond en de bloedvaten vervoeren het. Om bloed door een slagader te vervoeren moet de slagader pulseren. Het stuwt het bloed naar beneden of omhoog. Hiervoor is het nodig dat de wanden van de slagaders flexibel zijn. Anders kunnen ze niet goed pulseren. Deze wanden kunnen stijver worden, waardoor ze minder goed kunnen kloppen.  De bloeddruk wordt hoger omdat het niet goed kan stromen.  Hoge bloeddruk kan schade aan het hart, of organen brengen. We moeten er voor zorgen dat de wanden soepel blijven.

Resistente hoge bloeddruk

Er zijn pechvogels wiens bloeddruk te hoog blijft ondanks medicatie.  Ze zijn dan al behandeld met 3 of meer verlagende bloeddruk medicijnen, waaronder ook de beroemde plaspillen, maar de bloeddruk blijft boven de gewenste waarden. Interessant is om te onderzoeken of ook deze groep behandeld kan worden met het aanpassen van hun levensstijl.

 Onderzoek

Zeer recent is het TRIUMPH  onderzoek verricht door wetenschappers van de Duke University School of Medicine in Durham. TRIUMPH staat voor Treating (behandeling) Resistant (resistente) Hypertension (hoge bloeddruk) Using (door middel van) Lifestyle Modification (aanpassing) to Promote (om te bevorderen) Health (gezondheid).

Het onderzoek duurde 4 maanden en werd gedaan onder 140 personen met een resistente hoge bloeddruk. 48% was van het vrouwelijke geslacht, 59% had een donkere huidskleur, 31% had diabetes type 2 en 21% had een chronische nierziekte.  Alle deelnemers hadden een BMI van 25 of hoger en deden niet of nauwelijks iets aan lichaamsbeweging.  Gemiddeld gebruikten zij 3,5 verschillende soorten medicatie om de bloeddruk te verlagen.

De groep is random in tweeën gesplitst. Groep 1 bestond uit 90 mensen. Zij kregen richtlijnen van een voedingsdeskundige over het DASH dieet, met daarnaast nog een calorie- en natriumbeperking.

Het DASH dieet is een voeding, waarbij weinig suiker en verzadigde vetten wordt gegeten.  De voeding is rijk aan groenten, fruit, volle granen, vis, kip en peulvruchten. Deze groep ging 3x per week 30-45 minuten sporten onder begeleiding van cardiologen en kregen wekelijks groepslessen om de gezonde levensstijl vol te houden.

De tweede groep van 50 mensen (groep 2)  kregen één uur voorlichting over hoge bloeddruk, een werkboek met richtlijnen en opdrachten. In het werkboek werd het DASH dieet uitgelegd. Ook zij kregen een caloriebeperkt en natriumbeperkt dieet.  De trainingen bleven gelijk: 30-45 minuten  3x per week.

De  bloeddruk van de deelnemers werd gedurende het hele onderzoek gemonitord. Ook werd bijgehouden wat zij precies aten, hoe zwaar zij wogen en gekeken naar de conditie van het hart en de bloedvaten. De deelnemers werd geadviseerd om de medicatie, die zij van de behandelende artsen hadden  voorgeschreven gekregen, wel te blijven doorslikken.

Na 4 maanden bleek de systolische bloeddruk  in rust bij groep 1 sterker verlaagd dan bij groep 2. Maar ook groep 2 had een lagere systolische druk. De systolische bloeddruk is de druk die het bloed uitoefent tegen de wand van de slagader als het hart slaat.

Bij een 24-uurs meting was alleen de  systolische bloeddruk in groep 1 gedaald. De groep  (2) die door middel van zelfstudie aan het onderzoek meededen hadden nauwelijks verlaging van de systolische druk.

Groep 1 viel gemiddeld 7 kilo af, terwijl groep 2 een gemiddelde van 4 kilo bereikte.

Conclusie

Onderzoek naar lifestyle en hoge bloeddruk, verricht onder een kleine groep mensen, laat een veel  belovend resultaat zien. Intensieve begeleiding naar een gezondere lifestyle lijkt zijn vruchten af te werpen.  Uiteraard is onderzoek met grotere aantallen mensen over een langere periode nodig om hele harde conclusies te trekken. Maar de verwachtingen zijn positief.  Gezond eten, voldoende bewegingen en een heldere mind zijn de sleutels voor een goede gezondheid en een lage bloeddruk.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *